• Post author:
 • Post category:Notis

Referat Klubbmøte tirsdag 18. januar 2022

Tilstede:

Liv, Håkon, Ole, Peter, Andrew, Tom, Eivind, Thomas, Henrik, Jon Terje, Odd, Jon Helge og Roar

 

 1. Leder ønsket velkommen. Kaffe og sjokoladekake fra Bjørn P stod klar til de 13 fremmøtte.
 2. Sølvkroken Cup 2021 og Klubbmesterskapet 2021:

Det ble gjennomført 8 turer I Sølvkroken Cup i år. Totalt deltok 24 medlemmer på turene, ivrigst av alle var Jon Helge Edvardsen som gjennomførte 7 av disse 8 turene. Det gav ham en 2.plass i herreklassen i totalen, gratulerer Jon Helge. Best av alle var Andrew Pointing som suverent tok 3 topplasseringer gjennom sine 5 turer. Thomas Birkeland tok 3.plassen. Beste dame var Liv Unsgaard og Roar Sandvoll beste senior. Thomas sin lange på 6,98 kg ble cupens største fisk.

13 medlemmer deltok i klubbmesterskapet i oktober. Vi hadde utror fra Egersund og fiske var meget bra. Mye fin matfisk. Eivind Johannesen dro nok en gang seieren i land med over 33 kg sløyd fisk på vekta. Gratulerer Eivind. Thomas og Odd Kristiansen tok henholdsvis 2. og 3.plass i herreklassen. Og som vanlig vil jeg nesten si; Liv ble beste dame og Roar beste senior. Ove Berg kan se frem til premie for størst fisk; torsk 4,78 kg. Gratulerer alle sammen.

Jon Helge Edvardsen ble overrakt sitt glasstrofe for sin 2.plass i Sølvkroken Cup 2021. Stor applaus. Øvrige premier blir utdelt på årsfesten.

 1. Medlemskap 2022

God disiplin på innbetaling av medlemskontingent, nesten 30 medlemmer per i dag. Leder er blitt kontaktet av flere som ønsker å melde seg inn i klubben. Andrew og Odd kunne motta gevinst for innbetalt medlemsavgift før 1. klubbmøte.

 1. SDSFC  historikk – nåtid – hva skjer fremover

Leder følte trang for å ta en liten historisk oppfriskning av SDSFC for forsamlingen med stikkordene;        start 1959, Tanangerfestival 1960, EFSA 1961, EM 1962/1969/1972/1975/1979/1984 /1989/1995/ 2002  og 2012, Nordisk 1991/1994, NHF 1999, NM  2009/15/18

SDSFC Medlemmer har vært relativt bra representert i NC siden vi ble medlem i NHF i 1999, men de siste årene har det stort sett vært de samme 4-5 personene som har deltatt utenfor Rogaland. Og etter hendelsene i oktober 2020 har også begrenset seg til kun deltagelse i Kilstraumen.               Leder kunne fortelle at styret har laget en innstilling til årsmøtet hvor SDSFC ikke er en del av NHF og at årets Tanangerfestival ikke inngår i NC. Referat fra NHF styremøte blir spennende lesning, valgkomitèens innstilling, og innkallelse/agenda for LK/GF. Leder presiserte at det er SDSFC`s årsmøte (generalforsamlingen) som tar den endelige avgjørelsen.

Hva skjer om vi forlater NHF?

 • Vi må regne med mindre deltagelse på Tanangerfestivalen.
 • SDSFC medlemmer som ønsker å delta i NC / NM som tegne individuelt medlemskap i NHF
 • Vi sparer kr.12 – 15.000,- i medlemskontingent til NHF samt utgifter til LK/GF

Dersom vi forlater NHF, bør vi forsøke å få til ett enda tettere samarbeid med andre klubber her på vestlandet, kanskje gjennom en Vestlandscup.

 

 1. Klubbturene. Vi bruker både poengfiske og kilofiske på klubbturene våre. Leder forsøkte seg med ett nytt resultatsystem, men dette ble raskt nedstemt. Det blir som før; vinner på båt får 100 poeng og de andre prosentvis av båtvinn.
 2. Tanangerfestivalen 2022. Leder redegjorde for at det nok ville bli utfordrende å skaffe sponsorer til brosjyren i år. Brosjyren blir derfor erstattet med en folder med nødvendig informasjon. Vi diskuterte også hvorvidt det kunne være aktuelt å kutte festivalen ned til 2 dager. Forsamlingens dom var klar, 3 dager fiske med fisketidene; torsdag 4 timer, fredag 6 og lørdag 5 timer.
 3. Vestlandscup. Styret arbeider med forslag. Kan bli aktuelt allerede 2022
 4. Kalenderen 2022 ble gjennomgått og justert.
 5. Neste klubbmøte blir 15.mars som starter med årsmøte/generalforsamling