Navn 21.01.2017 11.02.2017 18.03.2017 29.04.2017 06.05.2017 10.06.2017 2.9.17 9.9.17 14.10.17 16.12.17 Total = 3 beste turer
1 Eivind Johannessen 100,000 [88,991] 100,000 [97,98] 100,000 [194,861] 300,000
2 Jon Terje Gudmestad 100,000 [96,815] [87,67] 100,000 [87,745] 100,000 [89,706] 300,000
3 Roar Sandvoll 100,000 100,000 100,000 300,000
4 Odd B. Kristiansen 100,000 100,000 97,175 297,175
5 Bjørn Pedersen 96,732 100,000 100,000 [90,446] [88,652] [87,349] [95,96] [90,244] [86,111] [91,177] 296,732
6 Jan Økland [87,5] 100,000 [72,766] 95,455 93,785 [91,667] 289,240
7 Liv Øglend Undsgaard 95,455 89,809 [81,818] 100,000 [87,745] 285,264
8 Jonathan Bjørkheim J [79,646] 100,000 93,889 85,312 [52,941] 279,201
9 Inge Olav Knutsen 74,249 94,012 100,000 268,261
10 Thomas Birkeland [51,931] 100,000 100,000 61,765 261,765
11 Tom Unsgaard 100,000 77,108 80,882 257,990
12 Jon Helge Edvardsen [34,66] [75,229] [61,25] [55,503] [72,727] 76,506 85,353 91,220 [63,889] [57,353] 253,079
13 Håkon Taranger 98,266 93,170 191,436
14 Ole Bakkevold 90,000 82,222 172,222
15 Lars Ivar Tønnesen 96,732 71,560 168,292
17 Tor Jellestad 81,699 81,921 163,620
18 Knut Folkvord 93,805 58,824 152,629
19 Vegard Skramstad 13,475 54,468 33,659 101,602
20 Stein Rune Tveit 100,000 100,000
21 Arthur Sandvoll 41,844 56,886 98,730
22 Karl Ranin 97,163 97,163
23 Olav Byberg 92,195 92,195
24 Morten Tønnesen 88,889 88,889
25 Alfred 77,083 77,083
26 Kjell Byberg 76,647 76,647
27 Ragnhild Ottesen 70,098 70,098
28 Johan Nilson 60,510 60,510
29 Alexix Petit 44,545 44,545
30 Marc Burnie 42,553 42,553
31 Tony Quintal Nunes 41,618 41,618
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Bjørn Pedersen Knurr 0,557
Bjørn Pedersen Hvitting 0,812
Jon Terje Gudmestad Hyse 1,968
Eivind Johannessen Torsk 3,130
Flatfisk
Ragnhild Ottesen Lyr 4,030
Jon Terje Gudmestad Brosme 1,800
Jon Helge Edvardsen Lange 6,900
Roar Sandvoll Sei 1,350
Kveite
Årets artsfisker
Flest arter på en tur.
antall
Roar Sandvoll 11