Navn 14.02.2015 14.03.2015 11.04.2015 09.05.2015 06.06.2015 05.09.2015 3.10.15 7.11.15 Total = 3 beste turer
1 Odd B. Kristiansen [269] [233] 297 [146] [236] 331,729 353 981,729
2 Eivind Johannesen [169,86] 246,41 336 314 896,410
3 Bjørn Pedersen [245,124] 304 [168,231] 290,441 263,704 858,145
4 Roar Sandvoll 272 [182,195] [213,988] 243 323 838,000
5 Karl Ranin 199,714 [160,491] 328,881 287,523 816,118
6 Knut Folkvord [152] 223,137 336 242,775 801,912
7 Lars Ivar Tønnesen [158,8832] 228 [162,106] 301,831 242,103 771,934
8 Tom Undsgaard [65,294] 197,256 261 [129,912] [175,265] 306,102 764,358
9 Liv Øglend Undsgaard [185] 221 [171,839] 213 216,912 650,912
10 Yngve Grøtting 226,024 [136,983] 194,459 230,365 650,848
11 Vigdis Sandvoll 211,9097 203,063 [190,882] 234,646 649,619
12 Jan Økland 181,059 157,418 240,44 578,917
13 Inge Olav Knutsen 299,825 248,356 548,181
14 Arthur Sandvoll 122,632 55,469 101,565 257,695 537,361
15 Morten Tønnesen 185 160,727 151,406 497,133
16 Jan Helge ? 191 198,084 389,084
17 Alf Abrahamsen 129,678 113,872 118,85 362,400
18 Håkon Taranger 284,746 284,746
19 Olav Byberg 180,314 180,314
20 Kjell Byberg 165,412 165,412
21 Fredrik Aasland 140,071 140,071
22 Nina Bussesund Roth 128,033 128,033
23 Ole Bakkevold 128,033 128,033
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Odd B. Kristiansen Knurr 0,586
Tom Unsgaard Hvitting 0,825
Tom Unsgaard Hyse 2,420
Lars Ivar Tønnessen Torsk 3,300
Vigdis Sandvoll Flatfisk 0,820
Håkon Taranger Lyr 1,560
Odd B. Kristiansen Brosme 1,720
Lars Ivar Tønnessen Lange 9,360
Roar Sandvoll Sei 1,620
Kveite
Årets artsfisker
Flest arter på en tur.
antall
Knut Folkvord 12
Odd B. Kristiansen 12