Medlemmer (A-medlemmer)  i SDSFC blir innmeldt i Norges Havfiskeforbund.

Personer som har hovedmedlemsskap i en annen NHF havfiskeklubb kan søke medlemskap i SDSFC, da som B-medlem.

 A-medlem

–          Innmeldes i NHF

–          Skal utad representere SDSFC  i henhold til klubbens vedtekter

–          Kan delta på klubbturer til rabatert avgift

–          Kan delta i Sølvkroken Cup

–          Kan delta i klubbmesterskapet

 B-medlem

–          Kan delta på klubbmøter/årsfest og generalforsamling dog uten

            stemmerett

–          Kan delta på klubbturer til rabatert avgift

–          Kan delta i Sølvkroken Cup

A-medlem kr. 450,- per år, juniorer kr .250,-  ( junior t.o.m. året de fyller 18 )

B-medlem kr. 350,-, juniorer kr. 200,-

Æresmedlemmer betaler ingen medlemsavgift, men meldes inn i NHF på vanlig måte

Klubbkonto : 3201.07.52700

Rabattordninger

Fyll ut skjema for å søke om medlemskap i SDSFC