Navn 03.02.2019 16.02.2019 16.03.2019 25.05.2019 01.09.2019 19.10.2019 09.11.2019 Total = 3 beste turer
1 Jon Terje Gudmestad [68,396] 100,000 100,000 100,000 [100] 300,000
2 Eivind Johannessen 100,000 92,196 100,000 292,196
3 Liv Unsgaard 77,550 100,000 92,708 270,258
4 Alexander Christensen 82,400 98,428 87,500 [57,777] 268,328
5 Karl Ranin 100,000 100,000 50,756 250,756
6 Henrik Rosseland 72,220 91,010 76,415 239,645
7 Thomas Birkeland 48,703 85,683 100,000 234,386
8 Roar Sandvoll 100,000 82,913 [36,912] 43,396 226,309
9 Jonathan Bjørkheim J 85,495 65,008 73,118 223,621
10 Odd Kristiansen 100,000 100,000 200,000
11 Andrew Pointing [15,684] 70,600 38,485 83,871 [35,849] 192,956
12 Tom Unsgaard 79,590 100,000 179,590
13 Jon Helge Edvardsen [4,717] 42,529 [39,973] 56,690 [28,942] 69,271 [0,000] 168,490
14 Roar Njærheim 67,590 89,247 156,837
15 Jan Økland 63,770 92,453 156,223
16 Anne-Grete Sætherø 100,000 100,000
17 Knut Folkvord 100,000 100,000
18 Ole Bakkevold 57,973 13,458 71,431
19 Bjørn Pedersen 0,000 58,596 58,596
20 Lars Ivar Tønnesen 53,920 53,920
21 Ludwik Frider 52,359 52,359
22 Pavel Sczzesny 47,220 47,220
23 Vidar Salvesen 43,397 43,397
24 Kay Hustoft 29,126 29,126
25 Fred Berentsen 27,946 27,946
26 Dan Markus Ravnås 20,845
27 Rasmus Løland 20,756 20,756
28 Ole Hetland 11,172 11,172
29 Jarle Ravnås 0,000 0,000
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Knurr
Hvitting
Roar Sandvoll Hyse 4,080
Tom Unsgaard Torsk 7,700
Knut Folkvord Flatfisk 0,475
Tom Unsgaard Lyr 4,200
Alexander Christensen Brosme 2,490
Jon Terje Gudmestad Lange 7,990
Knut Folkvord Sei 0,980
Kveite
Fred Berentsen Lysing 5,880
Årets artsfisker
Flest arter på en tur. antall