NAVN 15.02.2020 30.05.2020 29.08.2020 31.10.2020 28.11.2020 TOTAL = 3 BESTE TURER
3 Eivind Johannessen 100 100 100 300
1 Alexander Christensen 100 [75,168] [50] 100 91,607 291,607
5 Jon Terje Gudmestad 100 88,94 100,000 288,94
6 Thomas Birkeland 100 85,714 73,214 258,928
2 Bjørn Pedersen 100 69,798 74,534 244,332
8 Roar Sandvoll 97,272 82,099 50,891 230,262
4 Christer Danielsen 98,657 94,41 193,067
7 Jon Helge Edvardsen 44,048 76,596 [21,186] 62,963 183,607
9 Liv Unsgaard 97,222 74,435 171,657
10 Andrew Pointing 37,712 76,543 12,806 127,061
11 Karl Ranin 100 100
12 Knut Folkvord 100 100
13 Jan Økland 97,222 97,222
14 Henrik Rosseland 36,285 57,143 93,428
15 Frieder Ludwig 28,182 12,994 27,336 68,512
16 Peter Schleier 63,636 63,636
19 Henrik Ramsland 48,929 48,929
18 Tom Unsgaard 35,412 35,412
17 Tan Rasmussen 13,208 13,208
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Thomas Birkeland Knurr 0,63
Hvitting
Hyse
Roar Sandvoll Torsk 4,35
Perer Schleier Flatfisk 0,579
Lyr
Brosme
Karl Ranin Lange 5,1
Sei
Kveite