Gjeldene fra 01.04.2003

Art         Vekt i kg.:  Navn på fiskerDato
Ansjos0,098Håkon Taranger09.09.2016
Berggylte1,580Ruben Sandvoll01.09.2004
Bergnebb0,062Håkon Taranger26.06.2017
Blålange8,100Roar Sandvoll09.08.2011
Blåstål
Rødnebb
0,480
0,202
Arthur Sandvoll
Jon Helge Edvardsen
22.10.2005
26.07.2021
Brisling0,007Roar Sandvoll19.08.2008
Brosme12,08Ruben Sandvoll15.05.2022
Brungylt0,113Roar Sandvoll21.01.2023
Fjesing0,467Roar Sandvoll20.08.2020
Gapeflyndre0,271Alexander Christensen07.04.2020
Glassvar1,100Liv Øglænd30.09.2012
Havsil0,115Geir Solland15.10.2022
Havål28,000 kgLiv Øglænd23.09.2011
Horngjel0,780Ruben Sandvoll02.09.2004
Hvitting1,480Roar Sandvoll02.07.2009
Hyse4,080Roar Sandvoll16.03.2019
Hågjel1,250Geir Audun Solland02.05.2024
Håkjerring1099,250Asgeir Alvestad20.07.2013
Knurr0,770Ruben Sandvoll07.07.2020
Kollmule0,580Roar Sandvoll01.07.2006
Kveite61,550Eivind Johannesen03.05.2024
Laks11,500Jon Terje Gudmestad15.06.2020
Lange27,04Geir Solland05.05.2022
Lomre0,370Asgeir Alvestad30.08.2013
Lus-uer0,660Odd B. Kristiansen09.04.2011
Lyr7,050Roar Sandvoll30.06.2013
Lysing13,26Roar Sandvoll05.05.2022
Makrell1,305Alexander Christensen17,08,2020
Paddetorsk0,250Håkon Taranger06.07.2005
Pigghå6,840Håkon Taranger07.07.2010
Piggkulting0,002Geir Audun Solland24.03.2024
Piggskate2.480Roar Sandvoll07.07.2012
Piggvar4.000Asgeir Alvestad12.09.2013
Rødknurr0,580Petter Birkeland07.10.2006
Rødknurr0,58000Morten Torgersen07.10.2006
Rødspette1,40000Erik Taranger08.06.2012
Sandflyndre0,99600Liv Øglænd Unsgaard24.10.2020
Sandkutling0,00553Alexander Christensen12.06.2020
Stor havsil0,08500Håkon Taranger21.08.2008
Sei17,73000Liv Øglænd20.10.2012
Sild0,22800Roar Sandvoll07.09.2013
Skjeggtorsk0,63000Roar Sandvoll02.09.2004
Skjellbrosme2,45000Liv Øglend Undsgaard01.10.2016
Skolest1,88000Roar Sandvoll
Skrubbe1,06000Alexander Christensen11.10.2020
Slettvar2,63000Asgeir Alvestad24.09.2013
Småfl.Rødhai    0,91000Roar Sandvoll11.11.2023
Snabeluer0,86000Roar Sandvoll01.08.2015
Spiss skate8,71000Ruben Sandvoll04.07.2020
Strømsild0,51000Jon Terje Gudmestad21.01.2023
Svartkutling0,02500Alexander Christensen22,05.2020
Gråsteinbit4,50000Roar Sandvoll16.07.2008
Svarthå0,56000Roar Sandvoll20.10.2012
Sypike0,25000Eivind Johannesen04.02.2006
Taggmakrell0,54000Roar Sandvoll08.11.2015
Tangkvabbe0,04878Alexander Christensen08.05.2020
Tobis0,06400Anders Storegraven11.09.2004
Torsk26,50000Inge Olav Knutsen06.04.2013
Torsk26,50000Eivind Johannessen06.04.2013
Tverrstripet knurr0,62000Roar Sandvoll
Uer7,30000Asgeir Alvestad10.08.2012
Ulke0,68000Odd Kristiansen13.06.2003
Vass sild0,88000Frode Sunde16.10.2005
Øyepål0,11600Roar Sandvoll07.09.2013