Navn 08.02.2014 05.04.2014 13.09.2014 28.09.2014 22.11.2014 06,12,2014 Total = 3 beste turer
1 Karl Ranin [35,034] [114,414] 311 281 259,17 851,170
2 Tom Undsgaard [61,222] [184,385] 287,417 253 284 824,417
3 Odd B. Kristiansen 276 248 274,79 798,790
4 Bjørn Pedersen 269 [123,909] 210,007 257,561 736,568
5 Roar Sandvoll [80,556] [104] 224,54 221,582 264 710,122
6 Lars Ivar Tønnesen 257,858 217,838 228,216 703,912
7 Liv Øglend Undsgaard [45,111] [168,692] 229,934 188,51 271,652 690,096
8 Yngve Grøtting [0] 158 261,041 [145,273] 270,133 689,174
9 Jan Økland 145 [68,103] 199,16 206,826 550,986
10 Håkon Taranger 204 188 392,000
11 Arthur Sandvoll 203,86 128,182 332,042
12 Knut Folkvord 243,199 243,199
13 Thomas Grøtting 238,757 238,757
14 Morten Tønnesen 238,757 238,757
15 Ole Bakkevold 197,59 197,590
16 Inge Olav Knutsen 164,216 164,216
17 Eivind Johannesen 159 159,000
18 Fredrik Aasland J 145,525 145,525
19 Christian Wegner 130 130,000
20 Vigdis Sandvoll 109,846 109,846
21 Rene ——– 0 102,216 102,216
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Tom Undsgaard Knurr 0,410 kg
Roar Sandvoll Knurr 0,410 kg
Hvitting
Håkon Taranger Hyse 1,22 kg
Tom Undsgaard Torsk 3,47 kg
Flatfisk
Lars Ivar Tønnessen Lyr 1,71 kg
Eivind Johannessen Brosme 2,72 kg
Lange
Sei
Kveite
Årets artsfisker
Flest arter på en tur.
antall
Tom Undsgaard 9
Karl Ranin 9