Navn 10.03.2012 14,04.2012 19.05.2012 06.10.2012 24.11.2012 8.12.12 Total = 3 beste turer
1 Karl Ranin 286,000 298,000 [237,303] 265,000 849,000
2 Odd B. Kristiansen 273,000 [225,758] 266,000 255,125 [250,545] 794,125
3 Bjørn Pedersen [154,013] 319,000 [171] 264,000 193,231 776,231
4 Rune Rott 217,769 311,000 247,000 775,769
5 Roar Sandvoll [133,796] [152,154] 249,095 260,000 213,395 722,490
6 Eivind Johannesen 168,000 300,000 239,854 707,854
7 Knut Folkvord [177] [164,538] 210,000 231,805 229,667 671,472
8 Inge Olav Knutsen 249,329 245,323 141,143 635,795
9 Tom Undsgaard [149] 282,925 152,353 [112,169] 198,250 633,528
10 Håkon Taranger 182,000 [127,367] 230,000 191,611 [162,987] 603,611
11 Liv Øglænd [106,429] 190,667 185,000 206,432 [121,875] 582,099
12 Jan Økland [117,234] 137,118 217,928 220,030 575,076
13 Fredrik Aasland J 250,908 70,769 175,500 497,177
14 Lars Ivar Tønnessen 128,732 201,000 152,154 481,886
15 Jerry Johansen 187,591 117,529 158,639 463,759
16 Arthur Sandvoll [42,171] 73,559 294,237 94,500 462,296
17 Nina Roth 108,706 107,923 226,964 443,593
18 Vigdis Sandvoll 97,306 153,923 156,237 407,466
19 Frode Sunde 285,000 285,000
20 Olav Byberg 239,000 239,000
21 Sindre Goa 230,000 230,000
22 Ruben Sandvoll 213,000 213,000
23 Kjell Byberg 175,381 175,381
24 Erik S. Taranger 143,308 143,308
25 Jan Ekornes 133,000 133,000
26 David Ewen 115,353 115,353
27 Allan 110,919 110,919
28 Olav Byberg Jr 108,763 108,763
29 Kenneth Storegraven 93,882 93,882
30 Kjell Torbjørnsen 71,024 71,024
31 Eivind Andersen 69,324 69,324
32 Kjartan Byberg 68,777 68,777
32 Ketil Hoffman 61,765 61,765
33 Petter Søyland 61,693 61,693
34 Tor Jellestad 37,812 37,812
35 Wong Chi Ngai 34,958 34,958
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Liv Øglænd Knurr 0,620
Kjell Torbjørnsen Hvitting 0,880
Lars Ivar Tønnessen Hvitting 0,880
Arthur Sandvoll Hyse 1,440
Håkon Taranger Torsk 5,020
Roar Sandvoll Flatfisk 0,490
Arthur Sandvoll Lyr 4,160
Håkon Taranger Brosme 1,960
Knut Folkvord Lange 2,840
Knut Folkvord Sei 1,630
Kveite