Navn 12.01.2013 09.02.2013 13.04.2013 14.09.2013 12.10.2013 Total = 3 beste turer
1 Bjørn Pedersen [167,417] 257 270 285 [192,090] 812,000
2 Odd B. Kristiansen [147] [223] 259,59 250 255,363 [230,884] 764,953
3 Lars Ivar Tønnessen 230,868 249 [157,235] [204,476] 227,015 706,883
4 Liv Unsgaard 190,381 [137,789] [135] 242 272 704,381
5 Karl Ranin [184,537] 215,577 236 240,372 691,949
6 Roar Sandvoll 230 195,523 238,592 [190,882] [169,388] 664,115
7 Inge Olav Knutsen 196 181,701 242,268 619,969
8 Jan Økland [178,489] 205,108 201,099 200,821 607,028
9 Vigdis Sandvoll 205,460 [152,074] 179,471 211,651 596,582
10 Tom Undsgård 213 145,041 [136,588] 219,814 577,855
11 Eivind Larsen 150,796 164,853 234 549,649
12 Arthur Sandvoll 134,462 209,62 200,27 544,352
13 Fredrik Aasland J 238 266 504,000
14 Frode Sunde 282 207,973 489,973
15 Knut Folkvord 100,029 180,483 208,063 488,575
16 Håkon Taranger 254,11 220,987 475,097
17 Eivind Johannesen 213 257 470,000
18 Yngve Grøtting 132,465 201,904 134,229 [94,300] 468,598
19 Olav Byberg 146,667 226 372,667
20 Kjell Byberg 93,333 209,857 303,190
21 Øyvind Taranger 198,33 198,330
22 Petter Søyland 103,127 87,353 190,480
23 Rune Rott 181,087 181,087
24 Rene 180,471 180,471
25 Jerry Johansen 171 171,000
26 Tor Jellestad 167,586 167,586
27 Kenneth Storegraven 147,027 147,027
28 Ole Bakkevold 128,625 128,625
29 Ruben Sandvoll 95,538 95,538
30 Tor Allan 58,434 58,434
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Bjørn Pedersen Knurr 0,64
Tom Undsgaard Hvitting 0,96
Olav Byberg Hyse 2,24
Lars Ivar Tønnesen Torsk 3,06
Roar Sandvoll Flatfisk 0,59
Liv Ø.Undsgaard Lyr 2,28
Odd B. Kristiansen Brosme 2,26
Liv Ø.Undsgaard Lange 7,16
Lars Ivar Tønnesen Sei 0,92
Kveite