Det hele startet i Tananger

Tanangerfestivalen eller Fiskefestivalen i Tananger var faktisk opptakten til hele den organiserte havfiskesporten i Norge og faktisk resten av Europa.

Havfiskeklubben Stavanger Deep Sea Fishing Club ( SDSFC ) ble startet i 1959 av initiativtakerne hotelldirektørene Rolf Ring fra Atlantic Hotell, og Odd Ødegård på Hummeren Hotell. Målet var å skape en aktivitet som skulle trekke flere turister til byen. Og det klarte de til gangs. Fiskefestivalen i Tananger eller Tanangerfestivalen har gjennom årene blitt et begrep i havfiskekretser.

Delvis etter initiativ fra SDSFC ble det europeiske fiskeforbund grunnlagt og konstituert med sitt første styre under et møte i Loe i England i 1961. På dette konstituerende møte deltok Rolf Ring og Walther Søiland som ble oppnevnt som de første representanter i EFSA`s Standing Committee

I de første årene var det flest utenlandske deltagere i Tanangerfestivalen. Først fra midten på 60-tallet fikk nordmenn øynene opp for denne nye sporten. Og innen utgangen av sist århundre var mer enn 5000 personer registrert i 55 havfiskeklubber her i Norge.

Tanangerfestivalen

Konkurransen som går over 3 dager; starter torsdag kveld og fortsetter på dagtid fredag og lørdag. Totalt er det 15 timers effektivt fiske. Vi bruker kun mindre båter som har plass til henholdsvis 4, 6 og 8 fiskere. Trekning av båter foregår slik at deltagerne vil være på alle 3 forskjellige båtstørrelser i løpet av konkurransen, m.a.o. mest mulig like forhold. 

Poengsystemet som benyttes er kanskje det som særpreger Tanangerfestivalen og gjør konkurransen meget spennende. .

  1. 10 forskjellige fiskeslag har forskjellig poengverdi fra 1 til 5.
  2. 10 poeng for hvert fiskeslag
  3. 100 poeng gis til beste fisker i hver båt (summen av punkt 1og 2) de andre deltagerne om bord får prosentvis poeng eks.: nr.1 på båten har 120 poeng + 100 poeng nr.2 har 60 poeng som utgjør 50%, vil da få + 50 poeng
    Stavanger Deep Sea Fishing Club startet med enkle poengsystem på 70-tallet. Etter flere tilpasninger har vi de siste 5-6 årene brukt dette systemet fram til 2005 da vi som første havfiskeklubb i Norge innførte “catch and release” .

For ytterligere info se egen side med fiskeregler.

Lørdag kveld avsluttes det hele med festivalaften med god mat og drikke, et innholdsrikt premiebord og slitne deltagere som med godt humør henter frem sine siste.

 

Fiskekonkurransen 

Konkurransen som går over 3 dager; starter torsdag kveld og fortsetter på dagtid fredag og lørdag. Totalt er det 15 timers effektivt fiske. Vi bruker fortrinnsvis mindre båter som har plass til henholdsvis 4- 6  fiskere. Hvis man må inn med større båter blir det foretatt trekning av båter  slik at deltagerne vil være på begge  båtstørrelser i løpet av konkurransen, m.a.o. mest mulig like forhold.
Poengsystemet som benyttes er kanskje det som særpreger Tanangerfestivalen og gjør konkurransen meget spennende. . 
Stavanger Deep Sea Fishing Club startet med enkle poengsystem på 70-tallet. Etter flere tilpasninger har vi de siste 5-6 årene brukt det system vi har i dag og er meget tilfreds med dette (enn så lenge).

Regler

SDSFC praktiserer “Catch and Release”.
Hver deltager får utlevert eget klippekort som festes til person eller båt.
Registreringsrekkefølge :
Fisk av krok, fisk i sjøen, klipp i deltagerkort utføres av medfisker/sidemann,  fiske fortsetter.

Ingen klipp etter at snøre med tackel er kommet i sjøen igjen.

Ingen minstemål for registrering av fisk.
Bonusklipp for fisk over “minstemål for størst fisk” kommer i tillegg til klipp for fiskeslag.
Kun størst fisk i hver klasse kan/skal ilandføres og veies.  Eventuell premiefisk må være over minstemål.

Poengberegning

Lørdag kveld arrangeres det avslutningsvis festivalaften med god mat og drikke, et innholdsrikt premiebord og slitne deltagere som med godt humør henter frem sine siste krefter til dansen.