Norsk Havfiskesport startet i Tananger / Stavanger i august 1959.

Havfiskeklubben Stavanger Deep Sea Fishing Club ( SDSFC ) ble dannet i 1959 av blant andre Rolf Ring fra Atlantic Hotell, og Odd Ødegård på Hummeren Hotell. Målet var å skape en aktivitet som skulle trekke flere turister til byen. På denne ble fiskefestivalen i Tananger eller Tanangerfestivalen igangsatt og siden har festivalen blitt et begrep i både nasjonale og internasjonale havfiskemiljøer.

European Federation of Sea Anglers.
Delvis etter initiativ fra SDSFC ble det europeiske fiskeforbund grunnlagt og konstituert med sitt første styre under et møte i Loe i England i 1961. På dette konstituerende møte deltok Rolf Ring og Walther Søiland. De ble også oppnevnt som de første representanter i EFSA`s Standing Committee og var deretter med på å etablere den norske seksjonen av EFSA. Rolf Ring var formann de første årene med Walther Søiland som sekretær.
Det første europamesterskapet i havfiske ble arrangert i 1962 i Tananger / Stavanger. Siden har klubben arrangert totalt 8 europamesterskap i farvannet utenfor Tananger, det siste i 2002 med 130 deltagere fra 15 nasjoner.
“The Annual General Meeting of the Federation was held at the Atlantic Hotel, Stavanger, Norway on the afternoon of August 16th 1962 at 2.0.pm.” står det innledningsvis i et 13-siders tettskrevet referat fra det som må ha vært havfiske-historiens kanskje viktigste, men i hvert fall mest effektive årsmøte. Her finnes mye interessant lesing som kan hentes frem fra vårt arkiv ved en senere anledning. Men en sak bør nevnes; den nye havfiskeorganisasjonen fikk sitt navn etter forslag fra Norge : European Federation of Sea Anglers.
Stavanger Deep Sea Fishing Club har i alle disse årene vært synonymt med EFSA på godt og vondt. Det gode har vært å kunne arrangere mange flotte fiskekonkurranser med fantastisk internasjonal deltagelse. Det vonde har vært å bli holdt utenfor resten av havfiskemiljøet i Norge.
Siden siste EM i 1995 har det pågått en prosess hvor klubben vår har endret seg fra å være en ren arrangørklubb med sterk tilknytning til EFSA, til i dag å fremstå som en selvstendig og meget aktiv havfiskeklubb.
Månedlige møter og fisketurer.

Klubben avholder sine møter på Hummeren Hotell og har i dag ca.50 medlemmer.
Vi fisker hver en lørdag i måneden i vår interne “Sølvkroken Cup”. Av 9 mulige fisketurer vil den enkeltes 4 beste resultat være tellende. Vi har i tillegg vårt klubbmesterskap i oktober. Det viktigste er likevel forberedelsene og gjennomføringen av Tanangerfestivalen.