Navn 22.01.2011 12.02.2011 20.03.2011 09.04.2011 14.05.2011 10.9.11 12.11.11 17.12.11 Total = 3 beste turer
1 Odd B. Kristiansen 400 [230] [272,916] 363,342 [275,586] [300] 422 [237,701] 1185,342
2 Olav Byberg 416 321,27 345,988 1083,258
3 Roar Sandvoll [278,785] [63,6929] 358 387,083 [245,841] 301,241 1046,324
4 Jan Økland 292 [148] [240,833] [135,158] [266,119] 390 314 996,000
5 Eivind Johannesen 314 322 352,241 [292] 988,241
6 Inge Olav Knutsen 301,333 [108] 337,167 334 972,500
7 Lars Ivar Tønnessen [155,533] 306 [254] [280,671] 302 332,444 [206,833] 940,444
8 Tom Undsgård [237,874] [216] 308 340 288 [266] [234,208] 936,000
9 Ole Bakkevold 322,667 308 [157,684] 286,196 916,863
10 Frode Sunde 322 [275,85] 303,167 287,571 [106,458] 912,738
11 Bjørn Pedersen 271,969 [131,948] [211,248] 366 217,159 855,128
12 Arthur Sandvoll 237,25 [198] [228,038] 269,109 293,565 799,924
13 Knut Folkvord 222,816 214 352 788,816
14 Liv Øglend 229,171 [44,699 [213,231] 242 [183] 262,795 [215,958] 733,966
15 Håkon Taranger [204,828] 216,192 212,667 288,323 717,182
16 Jerry Johansen 248,178 352 600,178
17 Karl Ranin 237,701 35,385 314 587,086
18 Anders Storegraven 188,583 220 176,955 585,538
19 Vigdis Sandvoll [77,846] 202,019 174,831 181,59 558,440
20 Fredrik Aasland J [109,333] [0] 193,107 44,309 271,655 [32,280] 509,071
21 Nina Roth 141,833 129 214,723 485,556
22 Ruben Sandvoll 287,189 177,796 464,985
23 Henrik Thomsen 98,667 281,346 380,013
24 Bjørn Inge Strand 92,939 251,214 344,153
25 Arne Orhstrand 118,937 202,6684 321,605
26 Kjell Torbjørnsen 287,793 287,793
27 Peter Smith 207,308 47,667 254,975
28 Ketil 205,333 205,333
29 Kenneth Storegraven 181,587 181,587
30 Frank Økland 161,439 161,439
31 Jan Erik Brobak 152,636 152,636
32 Udo 124,739 124,739
33 Lasse Olsen 113,143 113,143
34 Steven 110 110,000
35 Amund 89,519 89,519
36 Roman 52,779 52,779
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Eivind Johannesen Knurr 0,44
Bjørn Pedersen Hvitting 1,14
Odd B. Kristiansen Hyse 2,78
Bjørn Pedersen Torsk 3,18
Flatfisk
Jan Økland Lyr 2,88
Odd B. Kristiansen Brosme 1,38
Eivind Johannesen Lange 3,48
Håkon Taranger Sei 0,70
Kveite