Navn 16.01.2016 13.02.2016 09.04.2016 28.05.2016 27.08.2016 17.09.2016 8.10.16 10.12.16 Total = 3 beste turer
1 Eivind Johannessen 267 [217,75] 312 337 [229,145] 916,000
2 Karl Ranin [233] 267 [260] 330,694 316,697 914,391
3 Lars Ivar Tønnesen [137,554] 333 355 211,518 899,518
4 Roar Sandvoll 283 [232] 342 257,05 882,050
5 Bjørn Pedersen [153,029] [220,737] [166,968] 221 353,608 266 840,608
6 Jon Terje Gudmestad [167,375] 250,189 268,055 319,538 837,782
7 Odd B. Kristiansen 239 236,623 338 813,623
8 Jan Økland [202] [212,803] 279,623 282 209,025 770,648
9 Liv Øglend Undsgaard [173,182] 202 212,689 [189,818] 281,549 696,238
10 Tom Undsgaard 254 [170,314] 261,65 179,273 694,923
11 Vigdis Sandvoll [73,935] 186,157 [154,978] 195,091 252,79 634,038
12 Håkon Taranger 245,753 148,529 227,535 621,817
13 Jon Helge Edvardsen [79,216] 168,605 [130,724] 175,24 234,62 [139,41] 578,465
14 Yngve Grøtting 201,221 166,429 367,650
15 Jonathan Bjørkheim (J) 195,231 166,367 361,598
16 Arthur Sandvoll 177,165 173,66 350,825
17 Knut Folkvord 264,151 264,151
18 Inge-Olav Knutsen 257,549 257,549
19 Morten Tønnesen 231,528 231,528
20 Ole Christian Andersen (J) 124,765 91,132 215,897
21 Torill Paulsen 189,95 189,950
22 Per Ivar Grøtting 182,196 182,196
23 Kjell Byberg 180,665 180,665
24 Erik Stuedal Taranger 180,064 180,064
25 Martin Knutsen 173,875 173,875
26 Olav Byberg 172,294 172,294
27
28
Størst fisk. Ledetabell
Navn Fisk Vekt
Martin Knutsen Knurr 0,560
Hvitting
Karl Ranin Hyse 1,860
Jan Helge Edvardsen Torsk 3,900
Flatfisk
Roar Sandvoll Lyr 2,000
Tom Undsgaard Brosme 2,580
Eivind Johannesen Lange 6,140
Lars Ivar Tønnesen Sei 0,780
Kveite
Årets artsfisker
Flest arter på en tur.
antall
Lars Ivar Tønnesen 12
Bjørn Pedersen 12
Odd B. Kristiansen 12