• Post author:
  • Post category:Notis

Til informasjon

Håkon Taranger har meddelt styret at han har valgt å forlate SDSFC. Vi takker Håkon for det arbeid han har gjort i klubben gjennom 20 år.

Jon Terje Gudmestad har sagt ja til å overta det videre arbeid med Hjemmesiden og Fjesboka.

Styret SDSFC