• Post author:
  • Post category:Notis

                                                                        Tananger  31.august 2021  

Endelig kunne klubbleder ønske velkommen til møte igjen. Lederen kunne nok ha ønsket at flere av klubbens p.t. 40 medlemmer hadde møtt opp, men kjekt var det at i hvert fall Liv, Ragnhild, Andrew, Henrik, Håkon, Jon Helge, Jon Terje, Lars Ivar, Odd, Thomas, Tom og undertegnede var tilstede😊

Lederen startet med å informere om klubbturer fremover, om årets klubbmesterskap og om NC konkurranser som finner sted utover høsten:

  • Klubbtur lørdag 4.sept., utror Egersund
  • Klubbmesterskapet lørdag 16.okt. blir flyttet fra Tananger til Egersund
  • Klubbtur lørdag 6.nov. utror Egersund
  • Klubbturlørdag lørdag 4.des., utror Egersund
  • NC Kilstraumen helgen 18. og 19.sept. ……….Liv, Tom, Eivind, Roar, Alice og Håkon
  • NC Egersund helgen 25.og 26.sept. …………….ingen påmeldt så langt, frist 3.sept.
  • NC / NM Holmestrand 16.og 17.okt. …………..Håkon
  • NC Karmøy 30.og31.okt. ……………………………..ingen påmeldt så langt, frist 5.okt.

Resten av årets klubbturer vil gå fra Egersund. Årsaken er at det er usedvanlig lite fisk i området utenfor Tananger for tiden. Håpet er å få litt annen fisk en bare PIGGHÅ og makrell.

Klubbens økonomi var neste tema. Den er nedadgående. Utgiftene i 2020 og 2021 har vært større enn inntektene. Ingen katastrofe, men ett varsel om at vi må skjerpe oss om vi skal kunne fortsette å subsidiere klubbturene, støtte deltagelse i konkurranser, bidra med kroner til julemøte og årsfest, og ikke minst opprettholde bra standard gjennom premiering av ymse slag. Svikten ligger i synkende inntekter gjennom salg av annonser til brosjyren vår. Lederen ønsker større engasjement fra flere medlemmer i arbeidet med å skaffe annonser til brosjyren. Tenk igjennom hvem DU kan dra nytte av gjennom DITT nettverk. Regnskapsdetaljene vil bli konkretisert i regnskap 2020/2021 under GF 2022.

Neste del av klubbmøte ble viet premieutdeling. Lederen repeterer ikke hele listen nok en gang       (se skriv av 11.april tidligere i år), men tar med at Andrew fikk sin glasspokal for største fisk i KM og at Jon Terje og Thomas fikk sine for hhv 3. og 4.plass i Sølvkroken Cup. Leder minner om at listen over gavekort ligger hos Nubben.                                                                                                                             

Spørsmål i forbindelse med premiering Sølvkroken Cup og KM 2020 kan rettes til undertegnede.

Lederen mottok 2.juli en mail fra styret i NHF som viser kommunikasjonen i perioden 25.-27.okt. i fjor   mellom daværende styreleder i NHF (undertegnede) og Oslo HK samt styret i NHF. Disse mailene ble etter ønske fra undertegnede og med samtykke fra Oslo HK og styret i NHF sendt til alle NHF klubber. Mailen ble delt med fremmøtte medlemmer. Innholdet av disse mailene gir ett bilde av hva som skjedde i Holmestrand i fjor og hvilke konsekvenser det fikk, blant annet at daværende styreleder valgte å trekke seg med øyeblikkelig virkning (av flere årsaker).  

Lederens intensjon på dette klubbmøte var ikke å sette i gang en større debatt, men å gi sine medlemmer en del faktainformasjon.

Styret i SDSFC vil komme tilbake til når og hvordan vi skal ta debatten om hvordan vi ønsker å fremstå videre, hvem vi skal samarbeide med fremover, om vi skal fortsatt være en del av en større organisasjon etc.   

Årets kalender avsluttes med julemøte torsdag 14.desember. På tradisjonell måte vil det bli servert en smak av lutefisk med någe attått. Kanskje en jule utlodning med fine premier, kanskje andre overraskelser?  Uansett, kryss av i kalender og møt opp!!!

                                   Mvh Roar Sandvoll