• Post author:
  • Post category:Notis

Hei alle sammen

Kalenderen i dag viser 1.mars. Det nærmer seg ett år siden landet ble stengt ned. Vi er i en slags unntakstilstand hvor vi etter beste evne innretter oss etter nye leveregler fra dag til dag i disse uforutsigbare koronatider. De aller fleste av oss klarer dette bra, men mange sliter blant annet med manglende sosial kontakt. Og det er sosial kontakt som er min røde tråd i dag.

Vi har nå gjennomført 2 klubbturer; 24.januar og 27.februar. Begge klubbturene måtte gjennom ett par runder med utsettelser. Først var det full stopp grunnet Covid 19, deretter gjorde værgudene sitt til for at vi måtte utsette og utsette. Likevel gjennomførte vi 2 klubbturer med henholdsvis 6 og 9 deltagere. Vi fikk kanskje ikke all verdens med fisk, men jeg tror jeg kan bekrefte på alles vegne at disse fisketurene likevel gjorde godt på både kropp og sjel.

Herlig med bølgeskvulp og frisk luft, og ikke minst herlig med noen timer uten å tenke på eller snakke om korona. Kun konsentrasjon på selve fiskingen, lett mobbing til sidemannen om størrelsen på fisken som hen (han/hun) nettopp drog opp, den vennskapelige mobbingen er selvfølgelig utløst av din egen mangel på fisk, småprat om hvordan fiske var før i tiden med små innslag om personlige bragder som du tror alle er interessert i å høre om, en utløsende latter, litt kaffe og deling av en sjokolade. Dette er god gammeldags sosial kontakt som sjelen trenger.

Sosial kontakt på direkten, ansikt til ansikt. Det gjør godt på tross av avstand og med maske inn i mellom. Klubblederen er glad i å leke med tall; første klubbtur ble vi 6 deltagere, den andre turen deltok 9 av klubbens medlemmer.  

 Kan klubblederen håpe på 15 deltagere ut fra Tananger lørdag 13.mars. ???

Det har vært dårlig med klubbmøter siste året. På kalenderen vår er det planlagt ett årsmøte og en generalforsamling tirsdag 9.mars.

Ny dato blir mandag 22.mars kl.18.00. 

Møtet vil bli avholdt på Energy Hotell i Stavanger. Klubblederen håper på godt fremmøte. Dette blir kanskje det eneste ordentlige møte i 2021. Her vil det bli Informasjon om klubbturer, Tanangerfestivalen, andre festivaler, havfiskesporten generelt fremover, hva vil vi etc.  

Det vil også bli utdeling av premier for Sølvkroken Cup og KM 2020 og «årskontingentinnbetaling»

Noter disse 2 dagene; lørdag 13.mars kl.08.00 og mandag 22.mars kl.18.00.              

La dette være ditt bidrag til økt sosial kontakt under trygge forhold.

Til slutt, vil du være med på Karmøyfestivalene?  

Karmøyfestivalene arrangeres lørdag 10. og søndag 11.april. Intern påmeldingsfrist settes til førstkommende fredag 5.mars grunnet lagsammensetning og overnatting.                  

Send SMS til undertegnede😊

Med vennlig hilsen Roar