• Post author:
  • Post category:Nyheter

04.01.2012

Oppsummering fra januarmøtet 2012

Fremmøte kan trygt karakteriseres som svakt. Kun 4 medlemmer foruten styret ( 5 av 7) fant det bryet verdt å stille på klubbmøte sist tirsdag. Her er noe av det som var på agenda denne gang :

–          Fiskepoengene/poeng per art blir halvert i Sølvkroken Cup 2012 , noe som vil gi en mindre favorisering av båter og større rettferdighet blant deltagerne. Vanskelig å forstå ? Ikke for oss som var til stede på møtet J

–          Planlagt fisketur lørdag 7.januar  er allerede utsatt til lørdag 14.januar

–          Kommentarer og forslag fra vår klubb til neste NHF ledersamling/generalforsamling  på Hummeren Hotell mars 2-4.mars ble presentert . Ingen innsigelser.

–          Medlemmer i SDSFC som ønsker å delta i EM i Tananger 6.-10. august bes melde seg til formannen senest til neste klubbmøte (eller før)

–          Arbeidet med årets brosjyre for Tanangerfestivalen er startet. Leder for brosjyrearbeidet  er  Jan Økland ( 913 20 015 ) som håper at flere av klubbens medlemmer kan gjøre en innsats inn mot sitt nettverk. Fremdrift for festivalprogram kan dere få fra Jan eller formannen.

–          Torsdag  26.januar kl.19.00 kommer Asgeir Alvestad på besøk. Han har med seg nye produkter fra Pure Fishing . Asgeir kan havfiske.

Dette blir en kveld med mange og forhåpentlig veldig gode fisketips.

Neste klubbmøte blir tirsdag 14.februar, generalforsamlingen starter kl.18.00.

Roar Sandvoll