• Post author:
  • Post category:Notis

Referat generalforsamling / klubbmøte Stavanger Deep Sea Fishing Club tirsdag 7.februar 2023

Tilstede: Odd, Thomas, Andrew, Jon Helge, Tom, Geir, Eivind, Bjørn H. og Roar
Generalforsamlingens arbeid startet kl.18.00. 25 minutter senere kunne Tom og Geir signere protokollen som dere finner på slutten av dette referatet sammen med årsmeldingen 2022.
På det påfølgende klubbmøte ble disse sakene diskutert:
1.
EFSA pokalene og andre SDSFC eiendeler samt mye historikk blir i nær fremtid samlet i den nye Sentrumsgården
i Tananger. Her vil vi få på plass ett stort glasskap,2×2,5 meter, godt plassert i inngangspartiet til COOP. Det skal
bli kjekt å kunne presentere Tanangerfestivalens historie i vårt lokale miljø. Og ikke minst vi får informert om at
vi fremdeles er en aktiv klubb.
2.
Styret arbeider med å få samlet historien om Tanangerfestivalen, SDSFC / EFSA i hefteform.
Det er opprettet kontakt med person(er) som kan dette med innhenting av fakta for deretter å kunne presentere det på en
skikkelig måte. Dette vil ta t id , men arbeidet er i hvert fall
3.
Medlemskap i NHF. Det var full enighet rundt bordet om at SDSFC skal forbli utenfor NHF. Hvert enkelt medlem
kan selv ta valg om sekundærmedlemskap i annen klubb.
4.
Årsfest er planlagt arrangert lørdag 18.mars. Der som det skulle bli dårlig oppslutning ( 25 stk ) vil årsfesten bli
innlemmet i festivalaften i Tanangerfestivalen som i fjor. Invitasjon og påmelding kommer
5.
Bergen HF er 50 år. Vigdis og Roar reiser til årsfesten i Bergen. Gave fra
SDSFC er ordnet.
6.
Kilofiske. Forslag om å kunne bringe ubegrenset antall fisk til vekta (>10) fikk ikke flertall. Klubbmøtet
konkluderte med at deltager kan fiske og beholde flere enn 10 fisk av en art, men at kun de 10 største bringes til
vekta. Presiser in g: All fisk som går i k assa skal bløgges fortløpende, all fisk skal sløyes før vi kommer til lands,
ingen fisk skal hives over bord som en følge at den ikke skal til vekta. Reglene for minstemålene forblir uendret.
Pigghå er ikke lenger fre det. Pigghå og andre haiarter vil kun være tellende i poengfiske . Ikke kilofiske
7.
Tanangerfestivalen vil bli arrangert siste halvdel august. Endelig dato kommer første uka i mars.
8.
Styreleder etterlyste initiativ til klubbmøte. Tom (og Liv) tok utfordringen og inviterer til klubbmøte i Ragbakken
De kommer tilbake med dato.

Tilleggsopplysning. Styret har besluttet å åpne facebook slik at den er tilgjengelig for alle. (Klubbleder håper han uttrykker seg riktig når han skriver det på denne måten). Eventuelle spørsmål rettes til Jon Terje.
Tastetrykket av klubblederen

 

GENERALFORSAMLING 2023
Hummeren Hotell Tirsdag 7.februar 2023 kl.18.00
Stavanger Deep Sea Fishing Club
PROTOKOLL
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent
Roar Sandvoll
3. Valg av to til å undertegne møteprotokollen
Tom Unsgaard og Geir Solland
4. Årsberetning 2020-21
Godkjent. Se vedlegg
5. Regnskap 2023
Godkjent.
6. Fastsettelse av neste års medlemskontingent
Ingen endring
7. Budsjett 2023
Godkjent.
8. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag
9. Valg
Leder Roar Sandvoll gjenvalgt for 2 år
Nestleder Tom Unsgaard ikke på valg
Styremedlem Eivind Johannessen gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Jon Terje Gudmestad ikke på valg
Revisor Geir A. Solland
Valgkomitè Liv Unsgaard og Bjørn Gunnar Helmsgård
Alle valg ble gjort ved akklamasjon
Signert: Tom Unsgaard Geir Solland

Årsmelding 2022
Stavanger Deep Sea Fishing Club hadde 35 medlemmer ved utgangen av 2022. 6 damer og 29 herrer/seniorer. Fordelingen herrer og seniorer er noe uklar, og listen må justeres. Ny seniorgrense er 65 år.
Vi har 5 æresmedlemmer; Sverre Roth, Jostein Evensen, Roar Sandvoll, Eivind Johannesen, Tom Unsgaard. Æresmedlem Arthur Sandvoll gitt bort 18.februar. Gode minneord på hjemmesiden.
Sølvkroken cupen ble gjennomført med 7 tellende turer. Vinner av herreklassen ble Jon Terje Gudmestad med Eivind Johannesen og Thomas Birkeland på de neste plassene. Liv Øglænd Unsgaard var beste dame og Roar Sandvoll beste senior. Ingen juniorer i Sølvkroken Cup i år heller
Preben Jørgensen fikk den største fisken, en fin torsk på 4,780 kg tatt i Egersund.
Tanangerfestivalen 2022 torsdag 16. – lørdag 18.juni. Kun 22 deltagere. 3 dager med varierende vær. Båtene ble spredd både i nord og sør, men det ble en spennende konkurranse. Og festivalaften ble meget hyggelig på alle vis. Vår høyst ærede båtfører Terje Ølberg med frue var tilstede. Kjekke kveld
Premieutdelingen foregikk slik: Nummer 1 og vinner av Tanangerfestivalen var Jon Terje Gudmestad fra Stavanger Deep Sea Fishing Club, nr.2 ble Eivind Johannesen fra samme klubb mens Geir Solland fra Norvegen HK endte opp på 3. plass og dermed også beste senior. Beste dame var Liv Unsgaard, SDSFC.
1.laget fra SDSFC med herrene Jon Terje, Eivind, Tom og Roar vant den gjeve lagkonkurransen.
Gullfisk-nål (fremdeles ekte gull) ble delt ut til Aksel Larsen, Bergen HF for største hvitting. Geir Solland sikret seg 2 gullnåler i klassene flatfisk og torsk. Festivalvinner Jon Terje fikk nål for største lange og festivalens størst fisk.
Årets knurr var ett prakteksemplar på hele 864 gram. Kjell Olav Johnsen fra Bjørgvin HK kunne dermed bringe nok en Sølvknurr hjem til Bergen .
Klubbmesterskapet 2022 ble som vanlig arrangert ut fra Egersund i oktober. 17 medlemmer deltok. Klubbmester ble Eivind Johannessen med Jon Terje Gudmestad og Tom Unsgaard på henholdsvis 2. og 3. plass i herreklassen. Liv ble beste dame og Roar beste senior.
Tom Unsgaard veide inn største fisk; en torsk på 2,400 kg.
Gratulasjoner til alle vinnerne
Ett enstemmig årsmøte vedtok 15 februar å forlate Norges Havfiskeforbund. Det resulterte i lav deltagelse i Tanangerfestivalen. Det kom ikke som en overraskelse. Noen av klubbens medlemmer har, etter styrets anbefaling, valgt å ha medlemskap også i en annen havfiskeklubb for å kunne ta del i klubbturer også der. Årsfesten ble flyttet inn i Tanangerfestivalen og det var en riktig beslutning.
Styreleder er lite glad for den svake oppslutning Stavanger Deep Sea Fishing Club rundt klubbmøtene de senere årene. Det kan synes som at der er liten interesse for å treffes uten å ha fiskeutstyret i hendene. Men det er aldri for sent , kanskje vil noen ta et initiativ?
Lederen vil avslutte denne årsmeldingen med en stor takk til Eivind, Jon Terje og Tom for godt fokus på styrets arbeidsoppgaver. Også en stor takk til de av klubbens medlemmer som stiller på møter og klubbturer med stor iver og herlig humør. Det gir lederen påfyll av motivasjon til å lede klubben videre.
Takk skal dere ha
Styreleder Roar Sandvoll