• Post author:
  • Post category:Notis

Hei og Godt Nytt År alle sammen

Takk for sist. Det ble en hyggelig sesongavslutning på Hummeren med lutebrandad og litt i glasset. Synd at ikke flere tok seg tid til å hilse på gamle og nye venner, men….. kanskje neste år.

Det er tid for innbetaling av medlemsavgiften. Kr.600,- til konto 3201.07.52700. Ved innbetaling i løpet av januar er du med i trekning om fiskeutstyr som skjer på første møte i februar.

Årsmøte 2022 blir på tirsdag 7.februar kl.18.00 på Hummeren Hotell. Håper på godt fremmøte  

Innkallelse med agenda på neste side.

Styret vil ha et arbeidsmøte torsdag før årsmøtet. Hovedtema blir årets  Tanangerfestival, NHF, EFSA.

Styret (se kontaktinformasjon under) ønsker innspill fra medlemmene, tanker om kalenderen, fiskereglene, kommunikasjon, hjemmesiden eller annet som vil tjene fellesskapet i klubben.

Kalenderen for første halvdel ble presentert på julemøtet og ligger nå på hjemmesiden vår. I år starter vi med klubbtur i Åmøyfjorden lørdag 21.januar med utror kl.09.00 fra Galeien på Hundvåg. Det blir påmelding som vanlig senest tirsdag samme uke. Uendret egenandel på klubbturene; kr.350,-                                                               Påmelding til Eivind Johannessen, 971 85 361 og betaling/egenandel vippses til meg på 901 12 372.

Årsfest på Hummeren lørdag 18.mars. Da blir det premieutdeling for Sølvkroken Cupen 2022 og KM 2022

 

Med vennlig hilsen på vegne av styret

Klubbleder Roar Sandvoll

 

Tom Unsgaard 997 93 512​Eivind Johannesen 971 85 361         Jon Terje Gudmestad 411 00 972  tunsgaard@hotmail.com            eivind.johannesen@gmail.com     jon.terje.gudmestad@kleppnett.no

INNKALLELSE GENERALFORSAMLING

Stavanger Deep Sea Fishing Club

   Hummeren Hotell  Tirsdag 7.februar 2023  kl.18.00

SAKSLISTE  :

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to til å undertegne møteprotokollen
4. Årsberetning 2022
5. Regnskap 2022
6. Fastsettelse av neste års medlemskontingent  
7. Budsjett 2023
8. Innkomne forslag
9. Valg