• Post author:
  • Post category:Notis

Hei alle sammen

Det ble en fin dag på havet med solgløtt og lite vind. Forholdsvis bra med fisk. Bonustorsk, -flyndre,    -hvitting, nesten bonus langer og 10 arter er ikke dagligdags utenfor Tananger 😊😊😊.

16 medlemmer og ett forhåpentligvis kommende medlem ble fordelt på 5 båter (Kløver styrbord og babord). Om bord på Kløver var Eivind Johannesen som valgte å gå nordover til Vistebukta og innløpet Harfsfjord. Det skulle vise seg å være ett godt valgt. Klippekortet hans viser:

Torsk 10, lyr 8, hyse 1, sandflyndre 7, sei 8, hvitting 10, knurr 2, annen flatfisk 1, makrell 10, gylte 1.       2 bonusfisk og til sammen 10 arter gir 262 fiskepoeng pluss båtvinn 100 poeng. Sluttsum 362 poeng.

Eivind er klubbmester for 3.gang på rad. GRATULERER. Det er også repetisjon for n`te gang når det gjelder beste dame og beste senior; Liv og Roar.

Klubbmester og vinner 1.pl.herreklassen   Eivind Johannesen                    362,000 poeng

2.pl.herrer              Jon Terje Gudmestad              285,000

3.pl.herrer               Tom Unsgaard                            280,000

Beste dame            Liv Unsgaard                                191,333

Beste senior           Roar Sandvoll                              205,333

Størst fisk                Tom Unsgaard            Torsk     2,40 kg.

Det blir premiering med applaus på årsfesten Hummeren Hotell en gang i januar. Dato blir vi enige om på juleklubbmøtet tirsdag 20.desember.

Neste klubbtur er lørdag 19.november. Sted er ikke ennå bestemt, men Egersund er kanskje mest aktuelt? Påmeldingsfrist tirsdag 15.november.

Mvh Roar