You are currently viewing Tanangerfestivalen er utsatt/avlyst.
  • Post author:
  • Post category:Notis

Nord-Jæren -kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg gikk over til de nasjonale tiltakene gjeldene fra 7.mai. Frem til 31.mai vil det fortsatt være meldeplikt for alle arrangement med flere enn 10 deltakere.

Nasjonale regler sier ; arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales utsatt eller avlyst. Videre er det satt en grense på maks 20 personer utendørs og maks grense på 10 personer innendørs.

Med disse opplysningene som grunnlag har styret i SDSFC besluttet å utsette (ingen ny dato bestemt) eller tilslutt å avlyse årets Tanangerfestival.

Når myndighetene kommer med retningslinjer som gjør det mulig for oss å gjennomføre en tilnærmelsesvis normal Tanangerfestival vil styret fatte nye beslutninger. Det må da være opp til styret i NHF om konkurransen vår skal godkjennes som en del av NorgesCupen.

Med samme opplysningsgrunnlag ber styret i SDSFC at NHF bestemmer seg for å utsette eller avlyse årets Lederkonferanse / Generalforsamling som nå var planlagt 5. og 6.juni i Stavanger.

Det var de harde fakta.

Vi synes alle det er kjekt å fiske, å lage til konkurranser, å samle likesinnede til vennskapelig dyst under trivelige sosiale forhold, men det er også kjekt å kunne planlegge, vite hva som skjer de nærmeste ukene. Det er greit å ha en viss forutsigbarhet. Derfor denne beslutning.

Med vennlig hilsen

Styret i SDSFC