21.12.2008

På siste klubbmøte ble det vedtatt at vi i 2009 kjører en prøveordning med ubegrenset lengde på stengene.
Vi prøver det i første omgang frem til sommeren.  Dette gjelder KUN internt på klubbturene og ikke i festivaler

Samtidig ble det vedtatt at vi endrer poengsystemet slik at båtvinner får 100 poeng, og kun det.
De andre ombord får tilsvarende prosentmessig. Hvis man står med flere som har 300 poeng etter endt sesong, vil fiskepoengene telle som “desimaler”.

Eks.  Hvis en fisker 380 poeng, og vinner båten, vil han få 100 poeng.  Står han likt med andre etter endt sesong, vil 100,380 poeng være det som blir beregnet.