• Post author:
  • Post category:Notis

Hei alle sammen

Gode værmeldinger for Egersund lørdag 😊

Styret er enige om at vi kan ta en klubbtur førstkommende lørdag, en uke før den kalenderbestemte klubbturen 5.desember. Vi mener vi må benytte anledningen nå når der er meldt  gode vindforhold utenfor Egersund denne helgen.

Styret tenker videre at der kan kanskje være rom for enda en tur før jul om været tillater det. Kommer plutselig tilbake med info om det blir aktuelt.

Fremmøte på den vanlige kaien i Egersund senest kl.08.15 slik at vi er klar til å forlate havna kl.08.30.

Påmelding innen onsdag kl.12.00. Husk å gi meg beskjed dersom noen ønsker å fiske fra samme båt. Betaling kr.350,- kan vipses til meg på 90112372. Jeg kan også ta imot kontanter på kaien.

Husk smittevernreglene; alle må selvfølgelig være friske, leder har med anti-bac og vi passer alle på å holde 1 meter avstand.

Informasjon om minstemål for kilofisket :

                60cm – Torsk og lange

                50cm – Sei, lyr og brosme

                45cm – Hvitting og hyse

                35cm – All annen fisk

                Ingen minstemål på knurr og makrell

All fisk skal kverkbløgges fortløpende, unntatt makrell

Maks 10 fisk av hver art kan veies inn. Deltager bestemmer selv fortløpende om han vil beholde fisken som tellende. Deltager er selv ansvarlig for å bringe premiefisk til veiing. Premiefisk skal (kan) veies usløyd.

Hver og en må ta ansvar for sin egen fisk. Vi veier inn søyd fisk, unntatt knurr og makrell som veies usløyd.

Fisken skal sløyes fortløpende eller på vei inn til havna. Da unngår vi å grise til i havneområdet samt at vi kommer oss fortere hjem.

Vi bruker sannsynligvis 2 båter på lørdag og som vanlig vil det ende opp med 100% til vinner på hver båt. De øvrige får prosenter av vinneren.

Jeg tar med vekter, plastposer og målepinner..