You are currently viewing Et hav av muligheter
  • Post author:
  • Post category:Notis


Hei alle sammen
Norges Havfiskeforbund har bidratt med kr.2.500,- til årets TV-aksjon Et hav av muligheter.
Ikke noe stort beløp (ca.kr.5,-per medlem), men det føltes riktig å bidra med litt, rent symbolsk.
Oppfordrer samtidig medlemsklubbene om å bidra med kr.1.000,- til konto 8380 08 09005.
Bergen Havfiskeforening og Stavanger Deep Sea Fishing Club har allerede gitt sin skjerv, kr.1.000,-

Mvh
Roar Sandvoll
Forbundsleder