You are currently viewing Tanangerfestivalen 2020

Informasjon skrevet lørdag 13.juni Coronatid

Hei alle sammen

Tanangerfestivalen 2020 vil bli arrangert torsdag til lørdag 20.-22.august som planlagt med mindre myndighetene skulle komme med nye direktiver. Påmelding til festivalen kan nå gjøres i henhold til annonsen som ligger på hjemmesiden til NHF under terminlisten :

Påmelding : Mail med deltagers NHF nummer, klasse, navn og klubb sendes til sandvoll@hummeren.no . Kontaktperson er Roar Sandvoll; mob. 90 11 23 72

Påmeldingen er gyldig når deltageravgiften er innbetalt til konto 3201 07 52700 , siste frist senest fredag 26.juni. Festivalavgift: Kr 2850,- (kr 950,- pr dag). Juniorer innrømmes 50 % rabatt. 4 manns laget er inkludert i påmeldingsavgiften, men må meldes inn ved påmelding.

Ved en avlysning av konkurransedag vil påmeldingsavgift minus reelle kostnader bli tilbakebetalt.

Men, der er dessverre ett men i disse Coronatider. Hummeren Hotell er for tiden karantenehotell for ett oljeselskap i Tananger. Og det er uvisst hvor lenge dette vil vedvare. Det kan i verste fall bety at vi ikke får anledning til å bruke hotellet til overnatting og sosiale sammenkomster under Tanangerfestivalen.

SDSFC vil ta ansvar for at alle tilreisende får overnatting i Stavanger/Sola/Tananger området til samme pris (eller lavere) som dere ville ha fått på Hummeren. Undertegnede vil påta seg bestilling av rom for påmeldte deltagere som trenger overnatting slik at dere slipper bryet med å bestille, eventuelt avbestille hvis dersom etc etc . Har dere spørsmål rundt dette, ring meg på 90 11 23 72

Rammen rundt Tanangerfestivalen kan altså i år bli noe uvanlig, men slik er det bare. Når det er sagt; vi håper alt vil normalisere seg slik at vi kan tilby den tradisjonelle varianten av Tanangerfestivalen.

Påmeldingsvinduet er altså åpnet og dere trenger ikke å vente til siste påmeldingsdag fredag 26.juni

Med vennlig hilsen

Roar Sandvoll

Leder Stavanger Deep Sea FC