Referat fra Generalforsamling torsdag 8 februar 2018

16.02.2018

 

SDSFC
Generalforsamling
torsdag 8 februar 2018

 

 

Antall oppmøtte: 14 stk.

1.       Gjennomgang av saksliste: Godkjent

 

2.       Ordstyrer: Tom Undsgaard, referent: Nina B. Roth

 

3.       De samme

 

4.       Årsmelding 2017: Roar Sandvoll gikk igjennom årsmeldingen og denne ble godkjent. Årsmelding lagt ved.

 

5.       Gjennomgang av regnskap for 2017. Roar Sandvoll gikk igjennom regnskapet og dette ble godkjent. Revisor: Kjell Byberg.

 

6.       Fastsettelse av medlems kontingent for 2019: Denne økses til kr. 600,- for vanlige medlemmer. Kontingent for junior forblir den samme.

 

7.       Gjennomgang av budsjett ofr 2018

 

8.       Innkommende forslag: Ingen

 

9.       Valgkomite: Rune Rott og Nina B. Roth – Alle gjenvalgt.

 

10.   Eventuelt: Ingen saker

 

 

 

Skitt fiske!

 

  12.02.19
Nordvegen Havfiskefestival / Karmøy Havfiskefestival
Les mer
   
  11.02.19
Turen til Karmøy på lørdag avlyses
Les mer
   
  11.02.19
Klubbmøte torsdag 14/02 utgår
Les mer
   
  07.02.19
Klubbturen søndag 3.februar
Les mer
   
  Arkiv
  Abonnér